Top

در حالت استاندارد ، پستانک philips avent صفر تا شش ماه اولین گام از استفاده پستانک برای نوزاد است . مگر اینکه سایز کوچکتری بخواهید که آنگاه باید از مدل مینی استفاده کتید . در این بخش بسته های دوتایی و نمونه های تکی مهیا هستند .