Top

ضدچکه بودن یکی از اصلی ترین ویژگی هایی ست که از یک لیوان خوب و سطح بالا انتظار داریم . لیوان آموزشی ۳۶۰ درجه philips avent بخوبی این انتظار را برآورده می کند و به کودک اجازه می دهد از هر جای دور لیوان با گرفتن دستگیره بنوشد یعنی هر جا که دهان قرار گیرد و فشار وارد شود مایع از همانجا جاری میشود


  • 1