Top

در این بخش محصولاتی از برند philips avent ارائه می شود که مادر را در شیردهی به نوزاد با شیر خود یاری می رسانند . کالاهایی نظیر محافظ ، نیپلت ، کرم ، صدفی یا پد سینه اونت در این دسته قرار می گیرند . این محصولات برای بانوانی که شیر دهی طبیعی را برای فرزندشان برگزیده اند ، کمک کننده خواهند بود برخی برای محافظت سینه و برخی برای نگهداری از شیر ارزشمند مادر


  • 1